Junior

Ragadd meg a jövőt! – Jön az EMVFE CSR Junior Díj!

Amikor évekkel ezelőtt az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) berkein belül felvetődött a Junior Díj ötlete, akkor evidens volt, hogy a fiatalabb generációt nem szabad egyedül hagyni. Hisz a különböző technológiai megoldások, digitalizációs formák, az internet, mobil, laptop ismerete ugyan az alapműveltséghez tartozik. Mégis a technológia nem tudja helyettesíteni az emberi értékeket. Mások tisztelete, méltányosság…

A bulvár, a lájközön nem az igazi értékeket támogatja. A könnyű, látszólagos siker nem támogatja egyetlen szektorban sem a tehetségeket, a teljesítményt, a jó vezetőket. Ez érezteti hatását az egész ország gazdasági, társadalmi fejlődésében. Sőt a folyamatosság és fenntarthatóság tekintetében is meghatározó.

Ezért is fontos, hogy a fiatalabb, utánunk jövő generációk a saját korosztályukból is olyan példaképeket lássanak, akik tovább viszik – és remélhetőleg ők is tovább adják majd -azokat az értékeket, viselkedésformákat, melyek összességében magasabb életminőséget eredményeznek. Mind az egyénnek, mind pedig a helyi közösségnek.
Olyan értékeket, mint a generációk közötti méltányosság, a munka és a tehetség tisztelete és támogatása.

Egyedül nem megy!
Ahhoz, hogy a fent említett értékeket képviselő fiatal szakemberek, vezetők teret kapjanak, szükség van az idősebb, tapasztaltabb generáció támogatására. Szükség van a kapcsolati hálókra, a közösségre! Szükség van a megerősítésre, hogy igen ez az az út, ami a helyes irány!
Ezt vállalja fel most az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) CSR Junior Díja!

Ragadd meg a jövőt! Pályázz Te is! 2018.04.15-től!

Takács Júlia
az EMVFE Elnöke
a CSR Hungary ügyvezető igazgatója