Jogi nyilatkozat

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A hungariancsr.org szerverén elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk:
Az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a www.hungariancsr.org/csrjuniordij honlap weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A  www.hungariancsr.org/csrjuniordij weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) elfogadja, hogy az EMVFE-nek (Első Magyar CSR Egyesület)korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni, kivéve ha erről a szerződő felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

A személyes adatok védelme:

Az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) bármely – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az EMVFE-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az EMVFE – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az EMVFE kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az EMVFE weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az EMVFE nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Az EMVFE – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, az EMVFE fennálló üzleti, partneri kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Szerző jog
Az EMVFE weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az EMVFE kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A beérkezett képek és videók jogi helyzetét nem áll lehetőségünkben ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem tudunk vállalni. Az esetleges jogi következmények a feltöltőt terhelik. Az EMVFE-nek nem áll szándékában jogvédett anyagok elhelyezése.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az EMVFE fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

Az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.